Cesta: OMA » Pohoria a údolia » Bukovské vrchy » turistika » miesto

Miesto, Bukovské vrchy

Miesto v Bukovské vrchy

V Bukovské vrchy sa nachádza 984 kusov miesto.

Miesto, Bukovské vrchy:, 1 z 17

Pčolinka, Lásky, Za Packovou Kýčerou, Stužická rieka, Pod Hrúbkami, Za Príkrym, Poľanky, Škarupere, Tabla, Lacovo, Horobiany, Poza vrch, Za vrchom, Pod toustým, Kruhlovec, Tousty, Noviny, Vrch, Krivule, Na Šomi, Roztočné, Nastaz, Delnice, Na vrchu Lieskovca, Pod Čomiom, Živánske jamy, Žľabiny, Stredný grúň, Hŕbok, Záhumienky, Pod víchou, Pod Čomlom, Redlova tabla, Tapovec, Pod vrchom, Luh, Vyšná gaura, Jama, Kalnianske, Šularsky, Kuškovec, Jastrabčí, Jarčište, Čokolovčat, Gaura, Za vrchom, Závaly, Pod nižným vrchom, Pod Kuškovec, Lisov, Pod Čeremchov, Pod Priporom, Za úbočou, Častolina, Čertež, Kalinčat hrb, Hrabiny, Pod Rysov, Poľana, Lazy

Miesto, Bukovské vrchy:, 2 z 17

Chotárna, Kopaniny, Za Kýčerkou, Kocianová lúka, Lány, Hmelniša, Roztoky, Pripoloňský, Grúnik, Čeremcha, Pod Budkalovou dolinou, Breh, Dinkovec, Košarište, Batovo, Pod Dinkovec, Poza kalinčat hrb, Hruškovatý, Malý Jastrabčí, Medzi brody, Čertiž, Haličova jama, Kováčová lúka, Hrbok, Pod Kuškovcom, Pod Lazom, Čertíž, Džimbulov, Bukovec, Pastovník, Roveň, Pod Rožkom, Pasičky, Nad jarkom, Dzvinov, Poľanky, Kňahice, Baraní, Za Lašu, Pod Vežou, Stredná, Za ruch, Hrb, Lesná úzkokoľajná dráha, Sičky, Stremľača Debra, Pasučky, Lieskovce, Vasiľovka, Koncu chudorova, Močiar, Javorník, Oblazy, Za Lašou, Pod Javorníkom, Menžul, Babončina, Za Kamencom, Lán, Šenkov

Miesto, Bukovské vrchy:, 3 z 17

Kamenec, Pod Ruch, Raďu, Kamenec, Dodatky, Matišov, Nižná gaura, Vrch Hrbu, Luhy, Vyšniansky Lán, Čečunková, Pod Bukovec, Prelúky, Rysov, Chmelniská, Vasiľovské, Ščob, Pod Olchovaňou, Patrikovské, Šantove Polianky, Nižný vrch, Hŕbky, Hŕb, Nad Ščobom, Doliny, Runinky, Patrikúsky, Lipový, Chmeľnica, Rozpuťa, Okrúhľanky, Široké pole, Majdan, Pohár, Hore dolinami, Nad Čiernym, Príslopec, Široké, Pod Rozdielom, Vyšná Priedoľ, Ruch, Koncu dzvinova, Patrikúsky, Chudorov, Urbársky pás, Hrabovské, Pod Čoly, Rovná Kyčerka, Zákuťa, Synkusky, Kacerov, Kút, Dolinky, Hrúň, Breziny, Valachovské, Žalobina, Nad Tichým, Lázok, Pod Valachovským

Miesto, Bukovské vrchy:, 4 z 17

Kyčerná, Hlboký, Čiertaž, Pod Halkúskami, Vrch plota, Sírny, Pod suchým bukom, Brestie, Seredniansky Lán, Borusčina, Štiavnik, Pod Kýčerou, Mláky, Magurová, Skalný, Medzi poľom, Za hlbokým, Pod Hrbom, Záhradky, Rebro, Bresta, Nad Širokým, Zálom, Synkovské, Jeviny, Vrch Hlubňového, Dolina, Ortáš, Za grúňom, Nižná Pereduľ, Zálom, Hrb, Pod Lapkovou, Pod Príkrym, Kováčov hrb, Košarištie, Chmelník, Mochnatá, Kjuča, Beskyd, Pod vrchom, Jama, Dolinky, Halkúsky, Beresta, Pod Síčkou, Kľučová, Lašovo, Čolo, Príslopenec, Grúň, Pod Demkovou, Za potokom, Čertezík, Lipky, Za mlákou, Rinčáková, Bukovinky, Medzi potokmi, Žalobina

Miesto, Bukovské vrchy:, 5 z 17

Čerenči, Dlhý čertež, Roveň, Sčob, Síčka, Pod Opáleným, Kamenistý, Hlubňové, Malý Bukovec, Pastovník, Pod Lázkom, Sidnikovatý, Koniec Osoja, Koproviská, Ulička, Prehyb, Úboč, Kalná, Lány, Nad Prehybom, Vlčia jama, Za vrchom, Nad Studnikom, Vrátce, Čistovatá, Za kulinou, Poľana, Pod Capovým lazom, Černice, Ostrá, Predný Mišak, Hôrka, Rozsušky, Djakovo, Baršanov, Jama, Džbir, Pod hrbom, Za Baršanovým, Drozdačka, Vasilová, Obnoha, Zadný Mišak, Nastaz, Pod Hlbokým, Laz, Olchovec, Nad Kičarku, Obucky, Za kremencom, Nad Valovcom, Pod Osojom, Malé hrabiny, Lazie, Zakutie, Pod Kolesarským, Topolov, Dolinka, Zátoka, Veľké brusné

Miesto, Bukovské vrchy:, 6 z 17

Lysa, Pod Skurami, Kamenna, Dunáče, Klišov, Skury, Vyšný hŕbok, Mučilište, Za tŕňovým, Noviny, Vasilov, Potôčky, Za brehom, Nad Topovcom, Roveň, Veľké hrabiny, Hrun, Močiar nižný, Velka, Víšina, Paseka, Za kliescovym, Studničky, Medzi potokmi, Breh, Bziana, Stredné, Vrch, Zavaly, Pod Žbirom, Priechod, Kalito, Lazy, Falovec, Voboloň, Liašovo, Sterezec, Kýčerka, Rakovec, Vysna Roven, Za vŕškom, Roh, Vorotky, Skura, Kopáči, Za brezinou, Vrch, Tabla, Krátke, Kyčera, Po-anky, Sviniarky, Košiarky, Kyčurka, Stavenec, Krenčova dolina, Hnojište, Lázok, Za Slovanským, Krovie

Miesto, Bukovské vrchy:, 7 z 17

Havran, Andrejov čertež, Hriady, Veľká tabla, Pohár, Miazerský, Brezovčík, Kalinovec-kút, Za čalovým, Hrun, Borsukové, Rokyta vyšná, Ciginivec, Hrb, Horná roveň, Laz, Ripiše, Nižný vrch, Smolničok, Žakulka, Parihúzove, Hŕb, Hrnčiarske, Halago, Švendlovo, Harčasté, Pod Dubom, Vaskov čertež, Tousta, Cickova polianka, Jarčišin, Hrabiny, Raj, Pod narovom, Lánky, Taňa, Laz, Široká lúka, Ruli, Polianky, Vyšn Borsuka, Stredný les, Tehelňa, Nižné mláčky, Za brehom, Pod Ivancovým, Za Janovom, Medzi grúne, Pod Hrbom, Za Dernovom, Stredný hrun, Matov Vrch, Krivá zem, Bukovina, Dlhý čertež, Perechoba, Za Pavlovcom, Veľký vrch, Sihla, Pod Sviním horbom

Miesto, Bukovské vrchy:, 8 z 17

Dzubaňské, Kremenica, Vasilíkové, Bystré, Poľanky, Vartáž, Šoltyska, Kremenec, Na Láne, Dernov, Záhradky, SPR_Struznica, Plieškovec, Pod mláčkami, Záloma, Kopáč malý, Skolodnik, Pavlovec, Za jaruhou, Pod Frenckou, Gabajlové, Zahorod, Kičarka, Vŕšok, Zemlianky, Za pahorkom, Vrch, Kimičatov vrch, Predná tabla, Vrch Príslopa, Makovište, Medzi potokmi, Kičera, Horb, Paseka, Príslop, Bričat, Strib, Rapoť, Za Kamenným, Pod čilcom, Lukové, Za riekou, Pod Vrchom, Presliha, Záruba, Oblaz, Lány, Roviny za Chelcovom, Laz, Za Príslopom, Mohlica, Pastovník, Medzi Lázmi, Brezovec, Ceremka, Hŕbok, Úboč, Kopáč veľký, Jama

Miesto, Bukovské vrchy:, 9 z 17

Hrun, Ramenný hŕbok, Lán, Pod budkovou dolinou, Kamenné, Pod vrchom, Haňovo, Ščob, Horbok, Týmove role, Zadné dolinky, Nad Lúkami, Demičovo, Slatina, Ščalník, Pod postojnicami, Medzi brodmi, Jelina, Vyšné mláčky, Orek, Pod Kamenným, Za Kýčerkou, Poľana, Negrigov vrch, Krankovo, Sviňarky, Romanovo, Žliab, Popová lúka, Kočerha, Prislopská dolina, Beskyd, Malá tabla, Za Kremenicou, Roh, Zubrov, Na strope, Kiškovec, Za jaruhou, Ladové, Delnice, Kečurka, Kursy, Lazky, Pod Zárubou, Pod Čelom, Záhrady, Preluky, Kocúrove, Ponica, Vrsok, Krivašovo, Ďaleký vrch, Pod Mančulom, Čereninec, Brehy, Roviny, Jarošovo, Paseka, Dara

Miesto, Bukovské vrchy:, 10 z 17

Frencka, Šimušov kút, Bahná, Pod Pohárom, Stavlenec, Dolnice, Pod Skurou, Kuzmovec, Pod lesmi, Pod pahorkom, Príkre, Lubrov, Demkovec, Žľab, Tardinove, Dolinky, Čerťaž, Krt, Blažov, Lupejka, Pohárka, Za Čelom, Borsučie, Packé, Kút, Za Lančury, Stremturské, Močidlo, Záruba, Bratiškovo, Díl, Jánošovo, Runk, Blazy, Kučerka, Dub, Hodošík, Jedlinky, Harilovec, Smolný bok, Slivková, Kliescova, Malý grúň, Veľký grúň, Hŕbok, Laz, Rokyta nižná, Boraň, Breňky, Diel, Za poliankou, Grúnik, Holý breh, Jutrina, Kocobovec, Ripy, Zadná Dúbrava, Ripa, Za Lukovským, Lán

Miesto, Bukovské vrchy:, 11 z 17

Rudikova jama, Urbárske, Močiar vyšný, Rakovec nizsie Vasilovho, Halago, Nad sihlou, Polianka, K Nihinice, Sviní horb, Pod Holicou, Pod Stramtarou, Rúbaň, Široký breh, Ulička, Bangovsk, Veľké pole, Pod čierťažou, Nižný Bukovec, Pod delom, Vyšná polianka, Za Andreaš, Volovany, Borsučie, Urbársky pasienok, Dančovo, Koprivničné, Turpaky, Maliniak, Dlhé zeme, Pod skalkou, Boutove, Kotylnice, Vyšná mláka, Lajčina, Čiertaž, Za vrchom, Pohár, Boršovice, Dúbravky, Dolina, Briše, Pohár, Cibuľka, Pohladove, Ančina paseka, Farské, Roh, Huňove, Čierna, Pod Parihúzovou, Vysoký jalovec, Doliny, Dolina, Medzi potoky, Korobčany, Petrov vrch, Pohár, Ciertaž, Za rohom, Mláka

Miesto, Bukovské vrchy:, 12 z 17

Za dedinou, Baránkovec, Hájenka, Vaskovo, Mlynský, Zadná dolina, Židovina, Valové, Opaleniny, Pánsky diel, Paseky, Čertež, Nad Rudikovou jamou, Kosťov, Breh, Nuzgrica, Klapovec, Pod Vyšnou Kýčerkou, Pod Čuričom, Nižn Borsuka, Jurkov, Jamky, Šandrovec, Breh, Medzi potokami, Polonízké, Popod Prielazok, Prielazok, Sasnina, Paniková dolina, Sihľa a ryne, Pod Kýčarkou, Pod hájom, Stužok, Runa, Pod Nastáz, Jančokovo, Chominičov vrch, Za kostolom, Dolinky, Pod húšťavami, Šoub, Pod Ml čaným, Bukovina, Forgáčovo, Smolníček, Jeseníky, Sihla od vody, V uboci, Za jarkami, Zapaličet, Žľab, Hariščad, Andrejčíkovo, Kyčičky, Kopači, Za Dubom, Hrbok dolinky, Závrt, Kuchárikovo

Miesto, Bukovské vrchy:, 13 z 17

Javorište, Ščobik, Turkova úbočka, Nižná čižovatá, Volosanka, Za Polanou, Horb, Vasilove, Lazy, Koniec rohu, Lúka, Pod Kostikom, Kyčera, Pastevník, Lúky, Olšina, Horovatý, Dolina, Pod Zárubou, Oriničová skala, Klepovec, Úboč, Jase, Lázok, Vyšná zaloma, Bukovec, Na Stas, Komurný, Čelo, Kapcov vrch, Čertižky, Pod hrbom, Čertež, Balová cesta, Veľký horb, Predul, R ztoka, Lipa, Stavlenec, Cerenné, Za Lazkom, Jaseník, Frešeniš, Pšeničisté, Krivá, Pod Stavlencom, Tovhajské, Roháčov, Pavlové, Pod rovinami, Pri dolinke, Pod kalinovom, Medvedie, Myslatina, Dielnice, Popod úboč, Za horbom, Vasiljuška, Dub, Kebrinky

Miesto, Bukovské vrchy:, 14 z 17

Poperečníky, Pod Stinkou, Malá Ostrá, Medzi pohármi, Nastaz, Pod skalou, Nižný zalom, Malá krušina, Požary, Truchanovo, Pod hŕbom, Hlužník, Studené blato, Kyčerka, Vyšný zalom, Medzi potôčkami, Hrabiny, Grúň, Dúbravy, Košiare, Turovo, Slovanské, Rynta, Zemičky, Stavenec, Šťavinka, Vrch, Vihorlat, Kyčurka, Dolina, Lazok, Malá tabla, Príklet, Mindžal, Vaškovec, Orlovce, Pod krušinou, Panská roveň, Švindelové, Za Osojom, Ovčie, Holica, Osoj, Gerbanovec, Závrtky, Kuzmovská, Pod lieskami, Kertenova, Panská hôrka, Polonisky, Čertež, Luhy, Pod nastázom, Javorovec, Veľká krušina, Jarčište, Zelnice, Za Javorníkom, Dolinky, Stredne

Miesto, Bukovské vrchy:, 15 z 17

Jeseníky, drevársky priemysel, Stredné kalné, Čeremosné, Vysoká Kýčera, Klimikova dolina, Veliky vrch, Cigánove, Kosovica, Vyšný Bukovec, Mlaky vysne, Pod krivým, Malé Dunavy, Džáry, Pod pohárom, Blanky, Hrbok, Pod luhom, Kopyto, Čertež, Veľké Dunavy, Vyšné kalné, Pod Ostrou, Hrabiny, Lacovo, Pod Močiarkami, Krtiny, Hrabové, Brezovcik, Dúbrava, Močiarky, Mlaky stredne, Medzi čulcami, Vyšné čižovaté, Valalštiny, Kominárka, Hrb, tehelňa, Vrch, Nad čiščovatým, Briezký, Javorinky, Nižná Breckaňa, Babin vrch, Dubiny, Jarovište, Pod Sičkou, Od Čierneho, Javor, Žilišča, Mlaky nizne, Nižné kalné, Vysne dielnice, Čertiš, Čelo, Malé rebro, Cárinka, Veľká hora, Nad roveň, Vasilovo

Miesto, Bukovské vrchy:, 16 z 17

Hlboký, Čerenný, Pod krivulou, Magova dolina, Doliny, Pod Stinskou, Skoňovo, Nižná Brackaňa, Bušnik, Ukrajina, Lúky II., Kýčery, Pod ščobom, Za Hrabovým, Tŕnica, Výšina, Pod Veľkou horou, Fľašová, Vyšný nastáz, Simonovo, Rožková, Hermančák, Kováčov vrch, Kýčerka, Panská jamka, Pohár, Tarnica, Oblaščik, Jarovište, Pod Čelo, Valaština, Trosťa, Mackové, Čolo, Lackovo, Za Nižnou, Nad zálomom, Miňova lúka, Báblička, Snopovatý, Siňakovce, Čierťaž, Za lúky, Cmorovo, Záhorský čertež, Za hlbokým, Sušici, Vyšné lazy, Za rúbaňou, Reťková, Šebačka, Majková, Magorová, Košiarky, Laz, Dubravka, Roh, Berezov, Roztočky, Za Nižnú

Miesto, Bukovské vrchy:, 17 z 17

Bukovec, Hadinky, Žľabina, Čierne blato, Konský hrb, Veľké rebro, Pohár, Raťková, Jarčište, Riene, Za horište, Delničky, Medzi potoky, Polianky, Pod Kýčerkou, Nižná, Vysoký vrch, Syrochman, Tišňava II, Roveň, Pod Širokým, Poľanky, Tišňava I, Bahno

Podobné, Bukovské vrchy:

1064x turistika, 984x miesto, 26x orientačný bod, 18x prístrešok, altánok, 17x turistické informácie, 6x poľovnícky posed, 5x atrakcia, 3x miesto na piknik, 3x ohnisko, 1x strom, 1x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Bukovské vrchy

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://bukovske-vrchy.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.